подпомогame растежЪТ
на Вашия бизнес

Инвестиционна компания с дейности в
изграждането и управлението на логистични центрове.

Scroll

Зад NEEMIA са съчетани множество дейности в различни бизнес направления. Извършва цялостният процес от идеен етап до проектирането, създаването, управлението на логистични центрове и бази, консултираме бизнеси в областта на недвижимите индустриални имоти. За нас е предизвикателство не само да бъдем инвеститор в бизнеси свързани с логистика, транспорт и куриерски услуги, в областта на недвижимите индустриални имоти, подсигуряване, поддържане и управление на необходимия автопарк за оперативните дружества в структурата на компанията.

ДЕЙНОСТИ

Отличителната особеност на NEEMIA се крие във възможността всички компании, които са част от общата структура, да работят в тясно сътрудничество и да взаимодействат в пълен синхрон с цел предоставяне на завършена комплексна услуга, която често е индивидуална за различните клиенти.

 Логистика и транспорт

Недвижими индустриални имоти

УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРК

ЛОГИСТИКА И
ТРАНСПОРТ

Сред най-значимите и успешни инвестиции, зад които стои NEEMIA, са дружествата, опериращи в областта на логистиката, спедицията и куриерските услуги. NEEMIA притежава компаниите e-Logistics, e-Sped, e-Xpresso и e-Logistics Properties и основен партньор в Тип Топ Куриер, които са лесно разпознаваеми в съответните пазарни ниши като надеждни бизнес партньори благодарение на качествените услуги, които предоставят. По този начин е покрит целият спектър от възможни дейности, свързани с транспорт и логистика.

УПРАВЛЕНИЕ НА
АВТОПАРК

Управление на автопарка или боравене с автомобилната база е сложна система от планирани дейности, включително организация, логистична платформа за проследяване и специализирани ресурси за планиране, наблюдение и пълен контрол на събитията във връзка с кумулативния цикъл на използване на бизнес превозни средства.
Управление на автопарка гарантира още устойчивото функциониране на фирмения автомобилен ресурс и следователно непрекъснатостта на бизнес кампанията на холдинга.

НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ

Част от останалите сфери на дейност, които NEEMIA притежава в портфолиото си, са консултантските услуги в областта на недвижимите имоти, включително дейности като проектиране, строителство, продажба и управление на жилищни, търговски и офис площи. Високото ниво на професионализъм и безкомпромисното следване на вътрешноустановеният ред са гаранция за оптимално качество на предоставените от екипите на фирмата услуги!

Какво отличава
NEEMIA от
конкурентите?

Отличителната особеност на NEEMIA се крие във възможността всички компании, които са част от общата  структура, да работят в тясно сътрудничество и да взаимодействат в пълен синхрон с цел предоставяне на завършена комплексна услуга, която често е индивидуална за различните клиенти.

NEEMIA е създадена, за да отговори на нуждата от дългосрочен бизнес партньор, предоставящ комплексни услуги с високо качество. Стремежът на нашите екипи към усъвършенстване и налагането на най-добрите и успешни световни стандарти и практики, което е част от политиката на компанията, са гаранция за взаимен успех! Нашата цел е да подпомогнем растежа на Вашия бизнес.